Výuka první pomoci

ČČK je držitelem Evropského certifikátu na výuku první pomoci: „European First Aid Certificate“- norma schválena usnesením Výkonné rady ČČK číslo 2/2013 ze dne 15.června 2013 s účinností od 1.ledna 2014

Školení mohou probíhat v učebně ČČK . B.Němcové 1118 Strakonice nebo v prostorách objednavatele.

Cestovní náklady lektora mimo Strakonice 6,-  Kč / km

Přihláška na školení (stáhnout)

Základy první pomoci / dříve Základní norma zdravotnických znalostí–ZNZZ/

First Aid Basic
je to kurz pro širokou veřejnost v rozsahu 12 hodin = 4 hodiny teorie a 8 hodin praxe – účastník je držitelem                    průkazu s logem European First Aid Certificate.
Platnost školení: 4 roky
Cena: 1000,- Kč – osoba        Termíny v roce 2018: 12.2. – 13.2. a 22.10. – 3-10.
Cena – jen teorie + ukázky:  300,- Kč – osoba / bez průkazu / – dle dohody (603 493 413)
Rozšiřující norma je pro pedagogické pracovníky / + 8 hodin /
Cena: 1.500,- Kč – osoba     Termíny v roce 2018: – 12.2. – 14.2. a 22.10. – 24.10.

Navazující normy školení:
Člen humanitární jednotky ČČK – 8 hodin –    600,- Kč
Zdravotník ČČK Junior -                20 hodin – 1.000,- Kč
Dobrovolná sestra ČČK –              40 hodin -  2.200,- Kč
Zdravotník zotavovacích akcí –    40 hodin -  2.200,- Kč   12.2. – 16.2. a 22.10. – 26.10.

„Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění“: First Aid for Driving License – norma schválena usnesením Výkonné rady   ČČK číslo 2/2013 ze dne 15.června 2013 s účinností od 1.1.2014
Výuka a výcvik je upraven zákonem č. 247/2000 Sb. O odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002
Sb.  – 6 hodin / 2 hodiny teorie + 4 hodin praxe /
Cena:       300,- Kč – osoba    Termíny dle dohody.

Výuka první pomoci pro děti:

Mladý zdravotník I. a II. stupně – výuka ve škole  – ve zdravotnických kroužcích – učí učitelky – zdravotnice

Okresní studijní středisko – OSS – soustředění mladých zdravotníků s intenzivní výukou a cvičením – 40 hodin – pořádá OS ČČK : OSS – Střelské Hoštice 15.4. – 20.4.2018

Prověření znalostí a zkušeností probíhá každoročním pořádáním hlídek mladých zdravotníků:

OK MZ – letní areál plaveckého stadionu: 4.5.2018

ZZA – doškolení: 12.2. a 22.10.2018

ZZA – základní kurz: 12.2. – 16.2. a 22.10. – 26.10.2018

ZPP pro veřejnost: dle dohody

 

Soutěž družstev mladých zdravotníků probíhá souběžně se soutěží Dokaž, že umíš – DUM – mladý záchranář – ČČK je spolupořadatel Svazu CO a HZS

3.    Vyškolení zdravotníci mohou vykovávat různé zdravotnické služby a dohledy na akcích, ke kterým jsou přizvány pořadateli :
-    Mezinárodní dudácký festival
-    Mažoretky
-    Hudební akce a festivaly
-    Sportovní utkání a závody
-    Adventní trhy
-    Běh naděje
-    Školní a firemní akce

 

Vítězné družstvo OK MZ 2016 – ze ZŠ JAK Blatná jelo za odměnu s paní učitelkou Marcelou Džisovou a s Helenou Mocovou na ozdravný pobyt do Španělska – do oblíbené Oropesy del Mar – na obrázku jsou na prohlídce obranné  královské věže Torre de Rey.

OSS 2016 ve Střelských Hošticích

Starší příspěvky