Výuka první pomoci

ČČK je držitelem Evropského certifikátu na výuku první pomoci: „European First Aid Certificate“- norma schválena usnesením Výkonné rady ČČK číslo 2/2013 ze dne 15.června 2013 s účinností od 1.ledna 2014

NOVINKA – AKTUÁLNÍ INFORMACE 2017

VZP v roce 2017 přispívá 1.000,-Kč svým pojištěncům na kurzy první pomoci až 1.000,-Kč.

Minimální délka kurzu jsou 4 vyučovací hodiny = 400,-Kč

Žadatel dostane proplacený poplatek za kurz na základě dokladu o zaplacení a předložení potvrzení o  konání a rozsahu kurzu.

Platí pro pojištěnce starší 18-ti let !!!

Ceny kurzů  – čtěte dále.

ŽZÚ pro veřejnost – termíny 2017 :  15.2., 15.3., 12.4., 17.5., 28.6., 26.7., 23.8., 20.9., 18.10., 22.11. 2017

ŽZÚ – pro zaměstnance  – rozsah:4 hodiny – termíny dle dohody
- pp pro AŠ
cena: 400,-Kč
platnost:2 roky

ZPP: 27.2.-.28.2.,10.7.- 11.7. 23.10.,24.10.2017 : rozsah 12 hodin
cena:  1.000,- Kč
platnost: 4 roky

ZPP pro pedagogy:  rozsah 20 hodin – termíny dle dohody
cena : 1.200,-Kč
platnost 4 roky

ZZA : 23.10. – 27.10.2017: rozsah 40 hodin
10.7. – 14.7.                       cena: 2.200,-Kč
17.2. – 3.3.                           platnost: 4 roky

doškolení ZZA:    23.10.2017                   600,-Kč

Školení mohou probíhat v učebně ČČK . B.Němcové 1118 Strakonice nebo v prostorách objednavatele.
Cestovní náklady lektora mimo Strakonice 6,-  Kč / km

Základy první pomoci / dříve Základní norma zdravotnických znalostí–ZNZZ/

First Aid Basic
je to kurz pro širokou veřejnost v rozsahu 12 hodin = 4 hodiny teorie a 8 hodin praxe – účastník je držitelem                    průkazu s logem European First Aid Certificate.
Platnost školení: 5 let
Cena: 800,- Kč – osoba
Cena – jen teorie + ukázky:  300,- Kč – osoba / bez průkazu /
Rozšiřující norma je pro pedagogické pracovníky / + 8 hodin /
Cena: 1.500,- Kč – osoba

Navazující normy školení:
Člen humanitární jednotky ČČK – 8 hodin –    600,- Kč
Zdravotník ČČK Junior -                20 hodin – 1.000,- Kč
Dobrovolná sestra ČČK –              40 hodin -  2.200,- Kč
Zdravotník zotavovacích akcí –    40 hodin -  2.200,- Kč

„Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění“: First Aid for Driving License – norma schválena usnesením Výkonné rady   ČČK číslo 2/2013 ze dne 15.června 2013 s účinností od 1.1.2014
Výuka a výcvik je upraven zákonem č. 247/2000 Sb. O odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002
Sb.  – 6 hodin / 2 hodiny teorie + 4 hodin praxe /
Cena:       300,- Kč – osoba

Výuka první pomoci pro děti:

Mladý zdravotník I. a II. stupně – výuka ve škole  – ve zdravotnických kroužcích – učí učitelky – zdravotnice

Okresní studijní středisko – OSS – soustředění mladých zdravotníků s intenzivní výukou a cvičením – 40 hodin – pořádá OS ČČK : OSS – Střelské Hoštice 2.4. – 7.4.2017

Prověření znalostí a zkušeností probíhá každoročním pořádáním hlídek mladých zdravotníků:

OK MZ – letní areál plaveckého stadionu: 5.5.2017

ZZA – doškolení: 23.10.2017

ZZA – základní kurz: 23.10. – 27.10.2017

ZPP pro veřejnost: 18.-19-10.2017

 

Soutěž probíhá souběžně se soutěží Dokaž, že umíš – DUM – mladý záchranář – ČČK je spolupořadatel Svazu CO a HZS

3.    Vyškolení zdravotníci mohou vykovávat různé zdravotnické služby a dohledy na akcích, ke kterým jsou přizvány pořadateli :
-    Mezinárodní dudácký festival
-    Mažoretky
-    Hudební akce a festivaly
-    Sportovní utkání a závody
-    Adventní trhy
-    Běh naděje
-    Školní a firemní akce

 

Vítězné družstvo OK MZ 2016 – ze ZŠ JAK Blatná jelo za odměnu s paní učitelkou Marcelou Džisovou a s Helenou Mocovou na ozdravný pobyt do Španělska – do oblíbené Oropesy del Mar – na obrázku jsou na prohlídce obranné  královské věže Torre de Rey.

OSS 2016 ve Střelských Hošticích

Starší příspěvky