Výuka první pomoci

ČČK je držitelem Evropského certifikátu na výuku první pomoci: „European First Aid Certificate“– norma schválena usnesením Výkonné rady ČČK číslo 2/2013 ze dne 15.června 2013 s účinností od 1.ledna 2014

Školení mohou probíhat v učebně ČČK . B.Němcové 1118 Strakonice nebo v prostorách objednavatele.

Cestovní náklady lektora mimo Strakonice 6,-  Kč / km

Přihláška na školení (stáhnout)

Základy první pomoci – ZPP

First Aid Basic
je to kurz pro širokou veřejnost v rozsahu 12 hodin = 4 hodiny teorie a 8 hodin praxe – účastník je držitelem                    průkazu s logem European First Aid Certificate.
Platnost školení: 4 roky
Cena: 1200,- Kč – osoba        Termíny v roce 2021: 8.2. – 9.2. a 18.10. – 19.10.2021
Cena – jen teorie + ukázky:  300,- Kč – osoba / bez průkazu / – dle dohody (603 493 413)
Rozšiřující norma je pro pedagogické pracovníky / 20 hodin /
Cena: 1.600,- Kč – osoba     Termíny v roce 2021: – 8.2. – 10.2. a 18.10. – 20.10.2021

Navazující normy školení:
Zdravotník ČČK Junior –                20 hodin – 1.500,- Kč – 5.4 – 9.4.2021
Zdravotník zotavovacích akcí –    40 hodin –  3000,- Kč   8.2. – 12.2. a 18.10. – 22.10.2021

„Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění“: First Aid for Driving License – norma schválena usnesením Výkonné rady   ČČK číslo 2/2013 ze dne 15.června 2013 s účinností od 1.1.2014
Výuka a výcvik je upraven zákonem č. 247/2000 Sb. O odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002
Sb.  – 6 hodin / 2 hodiny teorie + 4 hodin praxe /
Cena:       300,- Kč – osoba    Termíny dle dohody.

Výuka první pomoci pro děti:

Mladý zdravotník I. a II. stupně – výuka ve škole  – ve zdravotnických kroužcích – učí učitelky – zdravotnice

Okresní studijní středisko – OSS – soustředění mladých zdravotníků s intenzivní výukou a cvičením – 40 hodin – pořádá OS ČČK: OSS – Střelské Hoštice / 40 hodin / – 1500 Kč – 5.4. – 9.4.2021

 

Prověření znalostí a zkušeností probíhá každoročním pořádáním hlídek mladých zdravotníků:

ZZA – základní kurz: 19.4 – 22.4. 2022

ZZA – doškolení: 5.4.2022, od 8:30

ZPP – 12 hodin: 4.4. – 5.4. 2022

300 Kč/osoba – 3 hodiny

200 Kč/osoba – 2 hodiny

ŽZÚ – Život zachraňující úkony – pro podniky, zaměstnavatele a veřejnost – dle dohody

 

3.    Vyškolení zdravotníci mohou vykovávat různé zdravotnické služby a dohledy na akcích, ke kterým jsou přizvány pořadateli :
–    Mezinárodní dudácký festival
–    Mažoretky
–    Hudební akce a festivaly
–    Sportovní utkání a závody
–    Adventní trhy
–    Běh naděje
–    Školní a firemní akce

 

Výuka PP – Světový den první pomoci

 

4. Ukázky první pomoci na Sportovních hrách seniorů 2019

KK MZ – Knížecí rybník – ZŠ Povážská, SDH Pražák

 

Záchranářský tábor Střelské Hoštice 2018

Výlet na koloběžkách od města Strakonice pro vítěze OK MZ 2018

Největší úspěch roku 2018 – Družstvo ŽŠ Povážská vyhrálo krajské kolo soutěže mladých zdravotníků v Českých Budějovicích a na republikovém kole bylo druhé!

Maskování obličeje

Vítězné družstvo OK MZ 2016 – ze ZŠ JAK Blatná jelo za odměnu s paní učitelkou Marcelou Džisovou a s Helenou Mocovou na ozdravný pobyt do Španělska – do oblíbené Oropesy del Mar – na obrázku jsou na prohlídce obranné  královské věže Torre de Rey.

OSS 2016 ve Střelských Hošticích

Starší příspěvky