Bezpříspěvkové dárcovství krve

Stav BDK za rok 2015:

Počet registrovaných BDK 611, z toho 33 nových

Počet provedených bezplatných odběrů: 862

Počet odběrů plazmy: 29

Počet oceněných bronzovou plaketou -       22 – za   10 odběrů

Počet oceněných stříbrnou plaketou -         13 -  za   20 odběrů

Počet oceněných zlatou plaketou –                10 – za   40 odběrů

Počet oceněných zlatým křížem 3.stupně –   2 – za   80 odběrů (Ing. Jan Šimek, Petr Baloun)

 

Stav BDK za rok 2015:

Počet registrovaných BDK 962, z toho 74 nových

Počet provedených bezplatných odběrů ve Strakonicích: 1 125

Počet oceněných bronzovou plaketou -       28 – za   10 odběrů

Počet oceněných stříbrnou plaketou -         15 -  za   20 odběrů

Počet oceněných zlatou plaketou –                13 – za   40 odběrů

Počet oceněných zlatým křížem 3.stupně –   1 – za   80 odběrů

Počet oceněných zlatým křížem 2.stupně -   0 – za 120 odběrů

 

Termíny odběrů na 2017 – viz. příloha.

Informace ke svozům s časy odjezdů – viz. příloha.

Od  2. února do 27. května 2017 bude probíhat akce Studentské krvebraní. Na transfuzním oddělení v Českých Budějovicích bude k dispozici anketa, kterou si mohou prvodárci vyplnit a zapojit se slosování o hodnotné ceny.

A5_Krvebraní_4-01Krvebraní 2016

 

Oceňování dárců krve plaketami Dr. Jana Janského zajišťuje příslušný ČČK – kdo dává krev v jiném místě a chce ocenit ve Strakonicích, musí doložit potvrzení o výročním odběru z transfúzního oddělení. Předávání zlatých a stříbrných plaket MUDr. Jana Janského za rok 2016 se bude konat ve čtvrtek 16. listopadu v Rytířském sále strakonického hradu.

Předávání stříbrných a zlatých plaket Dr. Jana Janského – v kulturním programu vystoupil Babský spolek z Poříčí a dětský soubor Prácheňáček. Mezi oceněnými byla paní Marie Hájková, Martin Holeček, Miroslav Motejzík, Jitka Ševčíková, pan Kotlík, Konvička, Novák a další.

V roce 2016 bylo oceněno bronzovou plaketou za 10 odběrů krve 22 dárců. Stříbrnou plaketou za 20 odběrů 13 dárců. Zlatou plaketou za 40 odběrů 10 dárců. Zlatým křížem 3. stupně za 80 odběrů 2 dárci.