Spolková činnost

Na území Strakonicka pracují 4 Místní skupiny ČČK, které od 1.1.2014 jsou organizačními jednotkami Oblastního spolku. Jsou to Bezdědovice, Horní Poříčí, Mnichov, Strakonice při OS. Každá MS ČČK má svůj výbor, revizora a Valnou hromadu.

Oblastní spolek Strakonice má zřízen Úřad OS ČČK, OVR /Oblastní výkonnou radu/, ODR / Oblastní dozorčí radu/ a Valné shromáždění. Všechny funkce jsou v ČČK dobrovolné. Volební období je 4-leté.

Valné shromáždění OS ČČK Strakonice dne 23.2.2017 zvolilo členy OVR  a ODR:

MUDr. Vladimír Pavelka - předseda OVR
Mgr. Marie Kadochová - místopředsedkyně OVR
Mgr. Marie Žiláková - členka OVR
Jiří Moc - člen OVR, delegát do České komory ČČK
Helena Mocová - člen OVR – ředitelka OS ČČK
Bc. Josef Koželuh - člen OVR – náhradník
Marcela Štveráková - předsedkyně ODR
František Matěja - člen ODR
Hana Koubová - člen ODR

Valné shromáždění a volby se uskuteční 22.2.2018. od 15,00 hodin v učebně ČČK – B. Němcové 1118, Strakonice.

Termíny zasedání OVR 2018 – vždy ve čtvrtek v 15:00

25. ledna

22. února – Valné shromáždění

15.  března

5. dubna

24. května

15. žáří

25. října

15. listopadu – BDK

13. prosince