Spolková činnost

Na území Strakonicka pracují 4 Místní skupiny ČČK, které od 1.1.2014 jsou organizačními jednotkami Oblastního spolku. Jsou to Bezdědovice, Horní Poříčí, Mnichov, Strakonice při OS. Každá MS ČČK má svůj výbor, revizora a Valnou hromadu.

Oblastní spolek Strakonice má zřízen Úřad OS ČČK, OVR /Oblastní výkonnou radu/, ODR / Oblastní dozorčí radu/ a Valné shromáždění. Všechny funkce jsou v ČČK dobrovolné. Volební období je 4-leté.

Valné shromáždění OS ČČK Strakonice dne 23.2.2017 zvolilo členy OVR  a ODR:

MUDr. Vladimír Pavelka – předseda OVR
Mgr. Marie Kadochová – místopředsedkyně OVR
Mgr. Marie Žiláková – členka OVR
Jiří Moc – člen OVR, delegát do České komory ČČK
Helena Mocová – člen OVR – ředitelka OS ČČK
Bc. Josef Koželuh – člen OVR – náhradník
Marcela Štveráková – předsedkyně ODR
František Matěja – člen ODR
Hana Koubová – člen ODR

Valné shromáždění OS ČČK Strakonice se uskuteční 21.2.2019. od 15,00 hodin v učebně ČČK – B. Němcové 1118, Strakonice. S připomenutím 100. výročí vzniku ČSČK. Společné zasedání OVR a ODR ČČK Strakonice.

Termíny zasedání OVR 2018 – vždy ve čtvrtek v 15:00

24. ledna

21. února – Valné shromáždění

21.  března

18. dubna

16. května

27. června

5. žáří

31. října

14. listopadu – BDK

12. prosince

Valná hromada MS ČČK Strakonice společně s OS ČČK Strakonice bude v restauraci DK – Mírová 837 24.1. ve 14:00. Připomeneme si 100. výročí založení ČSČK soutěžním kvízem a dobovými písněmi.