Spolková činnost

Na území Strakonicka pracují 4 Místní skupiny ČČK, které od 1.1.2014 jsou organizačními jednotkami Oblastního spolku. Jsou to Bezdědovice, Horní Poříčí, Mnichov, Strakonice při OS. Každá MS ČČK má svůj výbor, revizora a Valnou hromadu.

Oblastní spolek Strakonice má zřízen Úřad OS ČČK, OVR /Oblastní výkonnou radu/, ODR / Oblastní dozorčí radu/ a Valné shromáždění. Všechny funkce jsou v ČČK dobrovolné. Volební období je 4-leté.

Valné shromáždění, konané 25.2.2021 zvolilo takto:
Oblastní výkonná rada je sedmičlenná.

Helena Mocová Linhartová – předseda OVR
Mgr. Marie Kadochová – místopředsedkyně OVR
RNDr. Ladislav Havel – jmenován ředitele OS ČČK, člen OVR
Jiří Moc – člen OVR, delegát na Shromáždění
delegátů
Mgr. Marie Žiláková – člen OVR
Monika Dubědová – člen OVR
Magdaléna Rybáková – člen ODR

Oblastní dozorčí rada je tříčlenná.

Marcela Štveráková – předseda ODR
Hana Koubová – člen ODR
Zdeněk Soukup – člen ODR

 
Termíny zasedání OVR 2021 – vždy v 15:00

14. ledna

25. února – Valné shromáždění

25.  března

22. dubna

20. května

21. června

13. září

18. října

11. listopadu – Předávání plaket BDK

13. prosince

 

Termíny zasedání OVR 2022

17. ledna

21. února

21. března

18. dubna

16. května

20. června

 

Spolkovou činnost podporuje Jihočeský kraj

 

4.září 2021 strakonický Červený kříž asistoval při 4. ročníku slavnosti Strakonický drak – závody týmů dračích lodí.

Koncem května 2021 předal pan senátor MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA dodávku respirátorů naší Domácí péči – její ředitelce paní magistře Marii Kadochové. Respirátory budou postupně věnovány klientům, kteří je nejvíce potřebují.

Dračí lodě 2020

Roušky pro veřejnost

Ocenění seniorů, které šily roušky: paní Zdena Bezpalcová, Blažena Ratajová a Bohumila Škopová

 

100 let ČČK – Žofín

Nová Škoda Fabia pro sestry DP ČČK o.p.s.