Spolková činnost

Na území Strakonicka pracují 4 Místní skupiny ČČK, které od 1.1.2014 jsou organizačními jednotkami Oblastního spolku. Jsou to Bezdědovice, Horní Poříčí, Mnichov, Strakonice při OS. Každá MS ČČK má svůj výbor, revizora a Valnou hromadu.

Oblastní spolek Strakonice má zřízen Úřad OS ČČK, OVR /Oblastní výkonnou radu/, ODR / Oblastní dozorčí radu/ a Valné shromáždění. Všechny funkce jsou v ČČK dobrovolné. Volební období je 4-leté.

Valné shromáždění a volby se uskuteční 23.2.2017. od 15,00 hodin v učebně ČČK – B. Němcové 1118

Setkání s tancem a písničkou pro členy a účastníky pobytů se bude konat ve čtvrtek 19.1.2017 od 14,00 hodin v restauraci DK ve Strakonicích

Termíny zasedání OVR – viz. (příloha)