Krizová připravenost

Souvisí úzce s humanitou – ČČK je součástí PANELU Jč. kraje a podílí se na zajišťování úkolů vyplývajících z krizové situace – např. poskytování materiálu a výtěžků ze sbírek, podílí se na evakuaci obyvatelstva, do míst zasažených vysíláme vyškolené psychosociální týmy.